Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

myego
1065 cdcd 500
myego
myego
3511 324d 500
Reposted fromteijakool teijakool viapankamien pankamien
myego
3783 45a6 500
Exam
Reposted fromvolldost volldost viapankamien pankamien

October 27 2018

myego
8910 f8b8 500
Reposted frompiehus piehus viagogullo77 gogullo77
myego
9192 645c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
myego
9211 f8cf
Reposted fromcalifornia-love california-love

October 26 2018

myego
8887 0f05 500
Rabat
Reposted fromdobry dobry viascorpix scorpix
myego
Całe życie musimy udawać, aby żyć. Nie ma chwili, żebyśmy nie udawali. I nawet sami przed sobą udajemy. W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
myego
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina vianieobecnosc nieobecnosc

October 10 2018

myego
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaBalladyna Balladyna
myego
1076 911f 500
Reposted fromoll oll viaBalladyna Balladyna
myego
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBalladyna Balladyna
myego
0608 9001 500
Reposted fromTamahl Tamahl viairmelin irmelin
myego
9233 9228 500
How to end an argument
Reposted fromckisback ckisback viasrcemoje srcemoje
myego
3519 4588 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianieobecnosc nieobecnosc
myego
7603 c440 500
Reposted fromrof rof viapankamien pankamien
myego
7880 ab80
Magic
Reposted fromMysticen Mysticen viapffft pffft
myego
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viaBalladyna Balladyna
2073 18f2
Reposted fromdeviate deviate viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl