Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

myego
3320 9300 500
Reposted fromdudku dudku viakoskoss koskoss
myego
3735 087d

giflounge:

That’s my chair.

Reposted fromakireyta akireyta viakoskoss koskoss
myego
7380 f137 500
Reposted fromfungi fungi viagogullo77 gogullo77
7206 dec2
Trust.

He didn’t let the pup fall the first time, and so the pup did not hesitate to trust the second time. I love this.

myego
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix vianever-say-never never-say-never
myego
myego
9440 63f7 500
Fargo S01E06
myego
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova vianever-say-never never-say-never
myego
Trzeba było się najebac
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaeloo eloo
myego
1292 3b36 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaeloo eloo
myego
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viafuckofcourse fuckofcourse
myego
5079 eb11 500
myego
Old but gold
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viakoskoss koskoss
myego
0230 dca2
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viakoskoss koskoss
myego
Jak mam Ci zaimponować? Milczeniem? Chyba tak.
— Jarosław Iwaszkiewicz w liście do Jerzego Błeszyńskiego
myego
3739 c302 500
Reposted fromjnna jnna viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
myego
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
myego
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viagogullo77 gogullo77
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl