Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2018

myego
8466 60e4 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamyszkaminnie myszkaminnie
myego
Reposted fromFlau Flau viapassingbird passingbird
myego
9869 ac70 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialegilimencja legilimencja
myego
0231 56d6 500
Reposted fromnutt nutt viaMrrruk Mrrruk
myego
8753 164e
Reposted frombobix bobix viaiga-xvl iga-xvl
myego
7774 9332 500
Reposted fromtfu tfu viaoutofmyhead outofmyhead
9746 bc79 500
Reposted fromfreakish freakish vialovekillsslowly lovekillsslowly
myego
"Czy jestem zakochany? Tak, ponieważ czekam. Inny nie czeka nigdy. Czasem chcę odgrywać tego, kto nie czeka; próbuję gdzieś czymś się zająć, przyjść spóźniony; ale w tej grze zawsze przegrywam: cokolwiek zrobię, jestem bezczynny, punktualny, a nawet przychodzę za wcześnie. Fatalna tożsamość zakochanego to nic innego jak: jestem tym, który czeka."
— Roland Barthes, "Fragmenty dyskursu miłosnego" via https://www.facebook.com/Uniesieni
Reposted fromraita raita vialovekillsslowly lovekillsslowly
myego
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovekillsslowly lovekillsslowly
myego
Reposted fromFlau Flau viakoskoss koskoss
myego
Człowiek uwiel­bia uciekać, kiedy tyl­ko coś mu nie pasuje. Pakuje swo­je myśli, tęskno­ty, uczu­cia i rzeczy, wciąga płaszcz obojętności, i ucieka. Nieważne gdzie. By­le jak najdalej od tego, co nie poszło po je­go myśli.
— Danka Pałęga
myego
1730 c4d6 500
Reposted fromnutt nutt vianever-say-never never-say-never
myego
3347 daff
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakoskoss koskoss
myego
2563 aa9d
Reposted fromEtnigos Etnigos vianever-say-never never-say-never
myego
7305 3cc7
Reposted fromgreensky greensky vialovekillsslowly lovekillsslowly
myego
7100 6898 500
no jak to.
myego
7929 f1a1 500
Reposted fromtfu tfu viakoskoss koskoss
myego
7422 6e7f 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viakoskoss koskoss
myego
7416 2642 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakoskoss koskoss
myego
6629 b7da 500
Reposted fromtfu tfu viakoskoss koskoss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl