Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

3961 05a9
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaasylopath asylopath
myego

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaasylopath asylopath
myego
Reposted fromparkaboy parkaboy viaasylopath asylopath
myego
8099 c799 500
myego
Reposted fromFlau Flau viaoutofmyhead outofmyhead
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viaoutofmyhead outofmyhead
myego
Muszę porozmawiać z kimś, kto mówi prawdę.
— Jonathan Franzen "Korekty"
myego
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viabadblood badblood
myego
Trzecia pięć
Czekam już na sen
Następny mętny dzień
Noc klaruje mi we szkle
Mija czas
Papieros i do dna
Odurza mnie moc słów
Przemilczanych w ciągu dnia
— Kortez
myego
myego
7026 252c 500
myego
8941 4fe4 500
myego
myego
myego

November 23 2017

Obecność to w tych czasach najlepsze,co można dostać od drugiego człowieka.
— (via ano-reksja)
Reposted fromdivi divi viaczylipapryczkaczili czylipapryczkaczili
myego
3517 9596 500
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viaconfusion confusion
myego
myego
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl