Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2018

myego
7700 1e2a 500
Reposted frompiehus piehus vialeniwabula leniwabula
myego
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
myego
7521 45d2 500
Reposted fromolalaa olalaa viamyszkaminnie myszkaminnie
myego
5437 b805 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
myego
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viamorazmora morazmora
myego
3150 54b0
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamorazmora morazmora
myego
6708 e53d 500
Reposted fromLuna- Luna- viamorazmora morazmora
myego
4433 c74f 500
Reposted fromteijakool teijakool viamorazmora morazmora
myego

Ten, kto walczy z potworami, niechaj baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań patrzy też na ciebie. 

— Friedrich Nietzsche - Poza dobrem i złem
myego
Jeśli nigdy nie grzeszysz przeciwko rozsądkowi, nigdy do niczego nie dojdziesz.
— Albert Einstein
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viagogullo77 gogullo77
myego
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaeloo eloo

May 13 2018

myego

May 12 2018

myego
4875 08ce 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
myego
Na zmianę ufam i wątpię.
— "Lęki i fobie" Happysad
myego
8567 c50c 500
Reposted fromnutt nutt viafabulous-lazy fabulous-lazy
myego
Reposted fromu-dit u-dit viaZircon Zircon
6444 c2ae
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viateijakool teijakool
myego
2304 cdd7 500
Reposted fromyikes yikes viaZircon Zircon
myego
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viairbjarbirb irbjarbirb
myego
W pewnym momencie życia piękno świata zaczyna ci wystarczać. Nie musisz go fotografować, malować ani nawet pamiętać. Wystarczy że jest.
— John Green – "Żółwie aż do końca"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl