Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

myego
6283 fdcf 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viarzzkropka rzzkropka
myego
9968 3ed8 500
Reposted frompiehus piehus vialolylol lolylol
myego
myego
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasyrena syrena

September 12 2019

myego
Za dużo czasu na myślenie, to zawsze przepis na katastrofę.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacotarsky cotarsky
myego
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viarzzkropka rzzkropka

September 09 2019

myego

Żeby wszystkie kule na świecie
trafiły we mnie,
toby już nie mogły trafić w nikogo.
I żebym umarła tyle razy,
ile jest ludzi na świecie,
żeby oni nie musieli już umierać,
nawet Niemcy.
I żeby ludzie wcale nie wiedzieli,
że ja umarłam za nich,
żeby nie było im smutno.

Anna Świrszczyńska "Czternastoletnia sanitariuszka myśli zasypiając"

— za: https://tiny.pl/t18dv
Reposted fromzielono zielono viablackheartgirl blackheartgirl
myego
Tęsknota za człowiekiem to najgorsza kara jaką można dostać od życia.
Reposted fromnexxt nexxt viahormeza hormeza
myego

Nie ma przypadkowych spotkań i ludzie też nie stają na drodze naszego życia, ot tak. Każdy człowiek zostaje nam dany po coś, aby czymś nas ubogacić, dopełnić, coś pokazać czy uświadomić. Poprzez ludzi dostajemy od życia tysiące szans na to, aby stać się lepszym człowiekiem lub aby temu człowiekowi pokazać coś, czego on do tej pory nie dostrzegł.

— Monika A. Oleksa
myego
0610 5b06 500
Reposted fromdatfeel datfeel viaoutofmyhead outofmyhead
myego
Reposted fromDennkost Dennkost viamociumpanie mociumpanie
myego
0167 b0f8 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viamushu mushu
myego
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!

September 04 2019

myego
2796 9e31 500
Reposted fromtgs tgs viarudelubie rudelubie
myego
Pudłujesz 100% strzałów, jeśli w ogóle ich nie wykonujesz.
— Wayne Gretzky
Reposted fromnevermind336 nevermind336 vialivhanna livhanna
myego
4469 0b0a 500
Pierwsza to nic, po drugiej wiem,  że jeśli będzie trzecia, to będzie ostatnią. 
Kto też tak ma?
Reposted fromyannim yannim vialivhanna livhanna
myego
1413 3085 500
Reposted fromowca owca vianergo nergo
myego
3665 58d2 500
Reposted fromFero Fero viateijakool teijakool
myego
Reposted fromFlau Flau viasatyrlane satyrlane

September 01 2019

myego
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl