Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

myego
Nic nie przeraża głupiego mężczyzny bardziej niż kobieta, która umie czytać, pisać, myśleć i w dodatku ma odwagę pokazać kolana.
— Carlos Ruiz Zafón - "Labirynt duchów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaciarka ciarka
myego
0718 fbcc 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viajezu jezu
myego
1905 f92f
Reposted frompunisher punisher viajezu jezu

July 19 2019

myego
9830 dd9b
Reposted frommartrol martrol viawpuscmnie wpuscmnie

July 18 2019

myego
3212 a025 500
Reposted fromfeegloo feegloo
myego
3056 8163 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaHypothermia Hypothermia

July 17 2019

myego
Reposted fromFlau Flau viabeltane beltane

July 16 2019

myego
5780 53a5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaHypothermia Hypothermia
myego
8056 024e 500
Reposted fromfeegloo feegloo viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
myego
Reposted fromFlau Flau viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
myego
9851 40b5 500
Reposted fromfungi fungi viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
myego
9598 92dd 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMsChocolate MsChocolate

July 09 2019

myego
5103 1cee 500
Reposted fromnyaako nyaako viaresort resort
myego
5762 b75f
Reposted frombearded bearded viakotfica kotfica
myego
1812 c721
Reposted fromczajnikq czajnikq viakotfica kotfica
myego
Czyste sumienie jest najlepszą poduszką do spania.
— Marek Hłasko
myego
5933 e34b 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viakogs kogs
myego
Ludzie mają zajebisty talent do milczenia wtedy , kiedy wiedzą , co chcą powiedzieć, ale brak im odwagi.
— M.
Reposted fromegzystencja egzystencja vianiewiastqa niewiastqa
myego
Jeśli udało ci się kogoś oszukać to nie dlatego, że ten człowiek jest głupi, tylko dlatego, że otrzymałeś więcej zaufania, niż jesteś wart.
— autor nieznany
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadotkliwie dotkliwie
myego
6424 53b8 500
Reposted fromteijakool teijakool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl