Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

myego
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
myego
Nauczyłem się szanować milczenie. Z największą ostrożnością wymawiam więc słowo 'dlaczego'. Ach, doskonale znam ten moment, gdy przysiada obok mnie ktoś i milczy. Słyszę wówczas niemal dokładnie ten skowyt w jego wnętrzu, odczuwam wysiłek, z jakim ukrywa szamotanie w sobie. Znam doskonale ten krzyk katowanego człowieka, krzyk, który jest tylko milczeniem. Nauczyłem się tropić go nawet wtedy, gdy twarz siedzącego obok jest tak zdyscyplinowana, że potrafi udawać uśmiech.
— Stanisław Stanuch "Portret z pamięci"
Reposted fromnoicoztego noicoztego
myego
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viaxironical xironical
myego
0922 bc28
Reposted fromscorpix scorpix viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
myego
7774 31a4
Reposted fromparkaboy parkaboy viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
myego
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
myego
Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
5823 c5ce 500
Reposted fromdzony dzony viagogullo77 gogullo77
myego
3988 1d77 500

The moment where I regret teaching her how to play

Reposted fromSanthe Santhe viagogullo77 gogullo77
myego
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
myego
Reposted fromgruetze gruetze viakoskoss koskoss
Raise your words, not voice. It is rain that grows flowers, not thunder.

Rumi

today’s mantra

(via serious)

Reposted fromihonorata ihonorata
myego
W wielu przypadkach ludzie, spotykając się z sobą, mają więcej iPhone'ów niż pomysłów. Są po studiach i po milionie nieudanych związków, lecz nie chcą się przyznać, że czasem mają zdarty z paznokci lakier i zdarte serce. Łatwiej im komunikować się przy pomocy aplikacji niż analogowych metod. Zamiast ustawić sobie nagranie na poczcie głosowej: „Nie mogę teraz rozmawiać, jestem rozjebany emocjonalnie", klika się do kogoś o ciekawych planach na weekend i urlopie w egzotycznym miejscu. Media społecznościowe sprzyjają kreowaniu zafałszowanego wizerunku, który później trzeba uwierzytelnić przy konfrontacji w realnym życiu. (...) Bezpieczniej jest wstrzyknąć sobie botoks w serce, żeby nie płakać i się nie śmiać, niż opowiedzieć komuś o swoich uczuciach.
— Róża Augustyniak "Gdzie się podziały analogowe maniery?"
myego
Mam już taki charakter, że aby coś zrozumieć, muszę najpierw spróbować to zepsuć.
— Haruki Murakami
myego
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viaeloo eloo
myego
myego
6817 82e6 500
myego
0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix viafuckofcourse fuckofcourse

August 02 2017

myego
myego
4506 0f03
Reposted fromthesarren thesarren viagogullo77 gogullo77
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl