Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

myego
Krowa jak jest głodna, to jest głodna. A jak szczęśliwa, to szczęśliwa. I z krową nie ma tak, że na przykład udaje zadowoloną, a tak naprawdę to jest wkurwiona na coś sprzed dwóch dni, albo że za dwa tygodnie kopnie cię z powodu czegoś, co jej się przywidziało dzisiaj. Krowa jak jest wkurwiona, to jest wkurwiona. A jak nie, to nie. I to mi się w krowach podoba.
— Jakub Małecki "Rdza"
myego
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Agnés Ledig
Reposted fromxalchemic xalchemic vialegilimencja legilimencja
myego
Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć, jakie było pytanie.
— C.J. Tudor - "Kredziarz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialegilimencja legilimencja
myego
2976 2096 500
Reposted fromoll oll viatediousuncle tediousuncle

September 19 2018

myego
myego
"Jeśli chce - znajdzie sposób.
Jeśli nie chce - znajdzie powód."
Reposted fromgogullo77 gogullo77
myego
Jeżeli nie wiesz co czynisz, rób to w sposób elegancki.
— 12 prawo Murphy'ego
Reposted fromgogullo77 gogullo77

September 12 2018

myego
1313 54ad 500
myego
0876 184e
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamontak montak
myego
0267 9f76 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamontak montak
myego
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viatediousuncle tediousuncle
myego
Ile spraw ukrywamy przed sobą, choć uważamy się za przyjaciół.
— Jaume Cabré
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafemme-fatal femme-fatal
myego
myego
myego
0906 02c1 500
myego
Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.
myego
4242 6a19 500
0237 78a7 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianoicoztego noicoztego
myego
Reposted fromlucanus lucanus viagogullo77 gogullo77
myego
0603 bbb4 500
Reposted fromxanth xanth viagogullo77 gogullo77
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl