Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2018

myego

May 12 2018

myego
4875 08ce 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
myego
Na zmianę ufam i wątpię.
— "Lęki i fobie" Happysad
myego
8567 c50c 500
Reposted fromnutt nutt viafabulous-lazy fabulous-lazy
myego
Reposted fromu-dit u-dit viaZircon Zircon
6444 c2ae
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viateijakool teijakool
myego
2304 cdd7 500
Reposted fromyikes yikes viaZircon Zircon
myego
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viairbjarbirb irbjarbirb
myego
W pewnym momencie życia piękno świata zaczyna ci wystarczać. Nie musisz go fotografować, malować ani nawet pamiętać. Wystarczy że jest.
— John Green – "Żółwie aż do końca"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairbjarbirb irbjarbirb
myego
"Każdy człowiek spotkany na naszej drodze nie staje na niej przypadkiem. Niektórzy mieli nas skrzywdzić, a inni uratować. Jeszcze inni mieli robić i jedno, i drugie."

- Anna Bellon

Oczami Mężczyzny
Reposted fromluron luron viagogullo77 gogullo77
myego
istnieje różnica między
tym że ktoś
wyznaje ci miłość, a
tym, że naprawdę
cię kocha. 
— Rupi Kaur
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viagogullo77 gogullo77
myego
5789 3f2a
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaeloo eloo
2648 78c4 500
Reposted fromdivi divi viagogullo77 gogullo77
myego
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viagogullo77 gogullo77

May 07 2018

myego
4888 a54f
Reposted fromoll oll viagogullo77 gogullo77
myego
8621 d76a 500
Reposted fromnutt nutt viagogullo77 gogullo77
myego
3498 dfcb 500
Reposted frommalinove malinove viagogullo77 gogullo77
myego
czy gdyby ludzie znali całą prawdę, wciąż widzieliby w nas to samo?
Reposted fromfrisson frisson viagogullo77 gogullo77
myego
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagogullo77 gogullo77
myego
6812 3293
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl