Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

myego

- Dobroć zaczyna się w domu.
- Choroby psychiczne też.

— Libba Bray
Reposted fromoutcat outcat viazEveR zEveR
myego
Muszę to sobie zapamiętać, na wypadek, gdyby kiedyś zaczęło mnie to obchodzić.
— John Flanagan – "Zwiadowcy. Płonący Most"
myego
Patrzę na Ciebie i czuję do Ciebie niechęć. I sentyment do tego, co kiedyś było między nami. 
myego
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawerkacholerka werkacholerka
myego
8530 bd1f
myego
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaeloo eloo
myego
myego
2465 ecb8
Reposted fromsoupdujour soupdujour viafuckofcourse fuckofcourse
myego
8087 d054 500
Reposted fromflesz flesz viafuckofcourse fuckofcourse
myego
Czasami bardziej boli, gdy człowiek zachowuje milczenie.
— Autor nieznany
myego
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
myego
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C.
myego
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viaitcouldbeworse itcouldbeworse
myego
Ludzie są tacy zaskoczeni, kiedy nagle zaczynasz z nimi postępować tak, jak oni z Tobą.
— Zbigniew Boniek

July 17 2017

1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz vianieobecnosc nieobecnosc
myego
Nie zubożyło nic tak świata,
Jak złoto.
— Leopold Staff "Biedaczyno asyski!"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie vianieobecnosc nieobecnosc
myego
2655 d5c8 500
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieobecnosc nieobecnosc
myego
To nie takie proste, gdy rany próbuje wyleczyć ta sama osoba, która je zadała
— Cecelia Ahern
Reposted frompozakontrola pozakontrola vianieobecnosc nieobecnosc
myego
Niektórzy staną Ci na palec i gorąco za to przepraszają. Inni podepczą Ci serce i nawet nie zdają sobie z tego sprawy.
— Ty na przykład...
myego
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl