Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2019

myego
W życiu poznajesz ludzi. O niektórych nigdy więcej nie pomyślisz. U innych, zastanawiasz się co u nich słychać. U jeszcze innych - zastanawiasz się czy kiedykolwiek myślą o tobie. Są też tacy, o których nie chcesz nigdy więcej pomyśleć. Ale to robisz.
— Clive Staples Lewis.
Reposted fromnutt nutt viafemme-fatal femme-fatal
myego
6233 67f1 500
myego
myego
7935 4060 500

February 17 2019

myego
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viafeniculum feniculum
myego
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
myego
8819 8bbc 500
Reposted fromsober sober viairmelin irmelin
myego
6775 99b5
Reposted frommarvelous marvelous viamyszkaminnie myszkaminnie
myego
2382 950a 500
Reposted fromwyczes wyczes viapikkumyy pikkumyy
myego
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viadoubleespresso doubleespresso
myego
7803 6f66 500
Reposted fromyikes yikes viakajakkowalik kajakkowalik
myego
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainvisibility invisibility
myego
1327 fefd
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viainvisibility invisibility
myego
0084 3443 500
Reposted fromsoviolently soviolently viainvisibility invisibility
myego
Kiedy ludzie są jeszcze dziećmi, oceniają powagę sytuacji, obserwując swoich rodziców. Gdy się przewracasz i nie możesz się zdecydować, czy bardzo cię boli, czy też nie, spoglądasz na rodziców. Jeżeli wyglądają na zmartwionych i biegną w twoim kierunku, zaczynasz płakać. Jeśli zaczynają się śmiać i mówią: „Nic się nie stało”, wstajesz i przechodzisz nad sprawą do porządku dziennego.
— Cecelia Ahern; Love, Rosie
myego
Prawdziwa przyjaźń nie musi się opierać na słuchaniu tej samej muzyki czy lubieniu tych samych ubrań. To, co wspólnie przeżywamy, jest ważniejsze.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainvisibility invisibility
myego
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadoope doope

February 16 2019

myego
Reposted fromDennkost Dennkost viagogullo77 gogullo77
myego
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viaitcouldbeworse itcouldbeworse
myego
"Czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?"

Bruno Schulz - "Sanatorium pod klepsydrą"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawhateva whateva
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl